Brinno time lapse camera

讓縮時攝影為您的研究計畫提供可依賴的影像紀錄

為您的專案帶來超乎想像的效果

什麼是Brinno 縮時攝影?


從加拿大北極地區到澳大利亞內陸地區,我們的相機已經成為世界各地不同領域中研究人員可靠的工具。

Brinno 提供安心的縮時攝影解決方案,讓您能專注在研究中更重要的部分。我們堅固的相機符合您的任何需求,能讓您自由設定拍攝間隔和拍攝週期,也能選擇使用原始形式的縮時攝影短片或是取出重要時刻中獨立的影像檔案。

Brinno time lapse camera

簡單上手的研究工具

强大功能 弹指之间

Brinno time lapse camera

即時縮時影片

Brinno time lapse camera

自訂拍攝週期

Brinno time lapse camera

無懼風吹雨打

Brinno time lapse camera

可交換鏡頭

Brinno time lapse camera

賦能電力 大有作為

Brinno time lapse camera

1.5年原廠保固

Brinno time lapse camera

Brinno 的縮時影片可用許多軟體進行後續分析,包括:

根據您的研究需求來找到最合適的相機

397天電池壽命

397天

電池壽命

MAC200DN

 • 720P
 • IPX4防水等級
 • 397天電池壽命*
 • 70°拍攝角度
 • 動態感應模式
 • 智能夜視
 • 自訂拍攝週期
 • 彈性綁帶
Brinno time lapse camera

336天電池壽命

BCC2000

 • HD 1080P & HDR
 • IPX5防水電能盒
 • 工業級工程夾具
 • 336天電池壽命*
 • 118°拍攝角度
 • 自訂拍攝週期
Brinno time lapse camera

336天

電池壽命

99天電池壽命

99天

電池壽命

BBT2000

 • HD 1080P & HDR
 • 隨處可安裝
 • 99天電池壽命*
 • 118°拍攝角度
 • 自訂拍攝週期
Brinno time lapse camera

42天電池壽命

BCC200

 • 720P & HDR
 • IPX4防水盒
 • 工業級工程夾具
 • 42天電池壽命*
 • 112°拍攝角度
 • 自訂拍攝週期
Brinno time lapse camera

42天

電池壽命

產品比較表

Brinno time lapse camera

Rotate your phone to see full comparison chart

Brinno time lapse camera Brinno time lapse camera Brinno time lapse camera Brinno time lapse camera
型號 BCC2000 BBT2000 BCC200 MAC200DN
LCD取景窗 2” LCD 2” LCD 1.44” LCD 1.44” LCD
解析度 1080P 1080P 720P 720P
HDR感光元件 X
動態感應模式 X X X
智能夜視
拍攝模式 Time Lapse / Still Photo / Step Video Time Lapse / Still Photo / Step Video Time Lapse Time Lapse
光圈 F/2.0 F/2.0 F/2.0 F/2.0
拍攝視角 118° 118° 112° 112°
可交換鏡頭 X
白平衡設定 X
拍攝週期 Daily & Weekly Daily & Weekly Daily Daily
以五分鐘為間隔的電池壽命 336天 99天 42天 397天
Weather Resistant IPX5 電能防水盒(ATH2000) IPX4 戶外防水盒(ATH1000) IPX4 戶外防水盒(ATH120) IPX4 防水等級
最大儲存記憶卡容量 128GB 128GB 32GB 32GB
所需的電池 2到18顆AA電池 4顆AA電池 4顆AA電池 2顆D cell(一號)電池
尺寸(長x寬x高) 60x70.6x42.4mm 60x2.70.6x46.6 mm 64x52x107 mm 106x110x78 mm
重量 750g(包含工程級夾具) 97.5g 140g 275g